Slimme producten - IoT

Wat vandaag werkt, moet dat binnen tien jaar ook nog doen

De (slimme) onderdelen die Duco bij de ontwikkeling van haar ventilatie- en zonweringsystemen gebruikt zijn drager van heel wat data. Een samenwerking met Proximus Accelerator Codit zorgt ervoor dat deze informatie maximaal benut wordt.

“Wij ontwerpen en verkopen ventilatie- en zonweringsystemen, maar niet rechtstreeks aan de installateur”, legt Koen Maertens uit. “Die koopt dat rechtstreeks bij zijn eigen dealer, waarna hij de plaatsing verzorgt. Op dat moment werken die sturingscomponenten die vaak apart gekocht werden, voor het eerst met elkaar samen. Op zich spelen wij daar geen rol in, maar aangezien al onze systeemcomponenten modulair zijn, willen we natuurlijk wel dat alles gesmeerd loopt met onze producten."

Maximaal gebruik van info

Koen: “Vergeet niet dat elke woning anders is. Bouwvormen evolueren ook. En laat ons de levenscyclus van een woning niet over het hoofd zien. Wat vandaag werkt, moet dat over tien of twintig jaar ook nog doen. Net daarom is het gebruik van slimme sturing in onze producten zo belangrijk voor ons. Niet alleen voor het gebruik in een gegeven context, maar vooral omdat ze ons veel informatie verschaffen. Om hier maximaal gebruik van te maken gingen we een partnerschap met Codit aan.”

Koen Maertens, R&D Director bij Duco


"Met predictief onderhoud wordt bedoeld een zelfdiagnose kunnen maken. Met slimme producten verzoen je op zo'n manier efficiëntie met een maximale kostenbesparing en dienstverlening."

Koen Maertens

  • Opgericht in 1991
  • 250 personeelsleden
  • Specialist in het ontwikkelen en vermarkten van ventilatie- en zonweringsystemen. Het biedt totaalconcepten aan. Niet enkel voor residentiële toepassingen en appartementen, maar ook voor kantoren, scholen en zorgcentra.

Helikopterperspectief

“De essentie is dat heel wat data over de gebruikte componenten wordt verzameld”, aldus Francis Defauw, Marketing & Communication Manager bij Codit. “Dit gaat over het gebruik, omgevingsdata, de manier waarop ze aangestuurd worden, en dergelijke. Wij bouwden een platform waar al deze informatie samengebracht wordt.”

Francis: “In een volgende fase moeten we ervoor zorgen dat we hier op een veilige manier mee omspringen. Er zijn immers verschillende levels die we onderscheiden. Er is data voor de eindgebruiker, informatie die de installateur moet kunnen raadplegen en natuurlijk het helikopterperspectief waar Duco over moet beschikken. En dit laatste is dan weer een conditio sine qua non om verbeteringen door te voeren. Deze gegevens kunnen bovendien in verband gebracht worden met externe omstandigheden. Ik geef slechts een voorbeeld: een hittegolf, zonder meer een periode die een weerslag zal hebben op de manier waarop met ventilatiesystemen omgesprongen wordt.”

Samen met Proximus Accelerator Codit

“Duco is al vele jaren klant bij ons”, vertelt Danick Verfaillie, accountmanager bij Proximus. “Op zich doen ze een beroep op onze diensten voor zowel vaste als mobiele telefonie, maar ook voor dataconnectiviteit werken we samen. Verder wordt samen met onze Proximus Accelerator Codit ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Het voordeel van een samenwerking van 15 jaar is dat je je klant door en door kent. Je leert ook de personen in verschillende functies kennen. Zeker aan deze menselijke band hechten we veel belang. Het stelt ons in staat samen na te denken over de strategie, sterktes en pijnpunten.”

Preventief of predictief onderhoud?

Zeker voor het onderhoud van deze systemen blijkt de informatie die de slimme onderdelen verschaffen ontzettend belangrijk te zijn. “Traditioneel gebeuren onderhoudsbeurten op basis van vaste tijdschema's”, stelt Koen. “Op zich makkelijk te plannen, maar er zit één belangrijk nadeel aan deze werkwijze. Toestellen worden nu eenmaal op een verschillende manier gebruikt. Is het gebruik minder intensief, dan zal zo'n onderhoudsbeurt te vroeg uitgevoerd worden. Maar in het omgekeerde geval is de voorziene datum misschien wat laat. Mogelijk deed zich zelfs al een defect voor. Economisch gezien dus niet de beste keuze. Met predictief onderhoud wordt bedoeld een zelfdiagnose kunnen maken. En dat brengt ons bij slimme producten. Uiteindelijk verzoen je op zo'n manier efficiëntie met een maximale kostenbesparing en dienstverlening.”

Toonaangevende oplossingen die steunen op integratie met Azure om uw business met uw klanten, medewerkers, leveranciers, partners en volgers te connecteren.

Ontdek Codit en de andere Proximus Accelerators